Magtech 9x19 9C 115gr JHP

  • 250:-
I lager
Artikelnummer: 56
Dela

Magtech 9x19 9C 115gr JHP
50st/ask

BC: 0.144
Utgångshastighet: 352m/s
Anslagsenergi: 462 Joule

Giltig licens samt giltig id-handling krävs för att få köpa licenspliktiga varor.
Alla förslag av olaglig natur polisanmäls.

Försök till köp och därefter förbetalning av licenspliktig vara utan att inneha en giltig licens för varan berättigar inte till återbetalning.