Hornady Match™ Ammunition 300 Win Mag 178 gr ELD®

  • 1095:-
I lager
Artikelnummer: 614
Dela

20st/ask

BC: 0.547
Utgångshastighet: 902m/s
Anslagsenergi: 4695 Joule

Giltig licens samt giltig id-handling krävs för att få köpa licenspliktiga varor.
Alla förslag av olaglig natur polisanmäls.

 Försök till köp och därefter förbetalning av licenspliktig vara utan att inneha en giltig licens för varan berättigar inte till återbetalning.