Hornady .300 Win Mag Interlock 180gr SP

  • 959:-
I lager
Artikelnummer: 31
Dela

Hornady .300Win Mag Interlock 180 SP
20st/ask


BC: 0.452
Utgångshastighet: 902m/s
Anslagsenergi: 4746 Joule

Giltig licens samt giltig id-handling krävs för att få köpa licenspliktiga varor.
Alla förslag av olaglig natur polisanmäls.

Försök till köp och därefter förbetalning av licenspliktig vara utan att inneha en giltig licens för varan berättigar inte till återbetalning.