Nya lagar gällande vapen

Idag den 17/2 2022 kom ett beslut från riksdagen, det beslutet säger att ljuddämpare inte längre kommer att vara licenspliktiga från den 1/7 2022.

Men vad betyder det? Omfattas även klass 3&4? Kommer man få ha ljuddämpare även på målskyttevapen? En ljuddämpare till flera vapen, eller flera ljuddämpare till samma vapen? 

Allt detta kommer jag nedan att försöka förklara så enkelt och sammanfattat som möjligt.

''Beslut

Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare ska införas (2021/22:JuU11)

Ljuddämpare ska inte längre jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att den som har rätt att inneha ett skjutvapen inte längre behöver ansöka om ett separat tillstånd för ljuddämpare som passar till vapnet. Anledningen till förslaget är minskad administration för legala vapenägare så som jägare och sportskyttar.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.''


Så som lagtexten är skriven i förslagen så kommer ljuddämpare att likställas med ammunition i lagen.

  • Det betyder att så länge du har ett vapen och licens på detta, får du även ha ljuddämpare som passar till eller kan passa till det vapnet.
  • Det finns ingen övre gräns som reglerar hur många ljuddämpare du får ha till ett vapen, likt mängd ammunition.
  • Det finns ingen begränsning på vapenklass eller syfte för att inneha och använda ljuddämpare, dvs det blir nu tillåtet att, utan speciell licens, skaffa ljuddämpare till alla vapenklasser, även 3&4 samt för alla målskyttevapen oavsett typ.
  • Att importera ljuddämpare från annat land är enligt samma regler som för import av ammunition.
  • Om ljuddämparen ska säljas genom ombud krävs endast att denne också har licens att inneha vapen.
  • Ljuddämpare ska förvaras och fraktas enligt samma bestämmelser som för ammunition.
  • Ljuddämpare får ej innehas av någon som saknar vapenlicens, på samma sätt som att denne inte heller får inneha ammunition.
  • Du får behålla ljuddämparen vid vapenbyte och fortsätta använda den på nästa vapen oavsett om det samma kaliber eller inte, så länge den kan användas på det vapnet.


Alla som redan har licens på en ljuddämpare behöver inte göra någonting, ljuddämparen blir avreglerad den 1/7 2022.