Ammobilen Specialtransporter

Ammobilen Specialtransporter HB


Ammobilen Specialtransporter HB är ett dotterbolag till Ammobilen AB och startades som ett svar på säkerhetsbrister i befintliga fraktbolag och priserna för frakt av ammunition och vapen.

Företaget har kompetent, utbildad personal som kör leveranserna med högsta säkerhet och service i fokus till ett humant pris.

Vi innehar yrkestrafiktillstånd för godsbefordran och som lägst ADR 1.3 utbildning samt lång samlad erfarenhet av transporter av alla dess slag.

För att registrera er som kund hos oss, vänligen mejla: Företagsnamn & org nummer samt namn, telefonnummer och epostadress till den ansvariga för fraktbokningar till: [email protected] eller [email protected].


Samlad policy

Detta dokument är en samling av våra arbetssätt övergripande, miljömål och våra kundlöften/Garantier i Ammobilen Specialtransporter HB 969765-1439.
Nedan benämns Ammobilen Specialtransporter HB som ’’Företaget’’ och kunder som ’’Kund’’.

1. Företaget ämnar att alltid leverera en av Kund beställd tjänst inom 48 timmar från lagd beställning,(OBS På grund av extremt hög efterfrågan på vår tjänst har vi upp till 15 dagars leveranstid, oftast 3-10dagar just nu, vi jobbar på att lösa detta genom rekrytering av personal och anlitande av pålitliga underleverantörer), om detta av specifikt skäl inte är möjligt att uppnå kommer Företaget att meddela kund om detta vid bokningstillfället, leveranserna kommer att skräddarsys för varje kund för att se till att alla leveranser kommer fram snabbt, smidigt och säkert.

2. Företagets chaufförer kommer att vara utbildade på särskilda punkter gällande säkerhet för både förare och last. Företagets chaufförer kommer alla att noga kontrolleras och om möjligt bli inkluderade som föreståndare för vapenhandel.

3. Alla Företagets bilar kommer övervakas med GPS spårning dygnet runt och vid transport av gods är lastutrymmet låst med separat lås och kameraövervakat.
Inget gods lämnas obevakat i bil under transport, inget gods förvaras i bil över natten vid mellanlagring, all mellanlagring av gods som genomförs kommer ske i utrymme klassat enligt SSF200 skyddsklass 3 utrustat med larm och kamerabevakning.

4. Företaget kommer köra gods av alla slag men vara speciellt inriktade på gods som är särskilt farligt eller särskilt värdefullt, därför kommer alla leveranser ske i omärkta fordon som förädlats i skyddssyfte.

5. Vapen kommer kunna skickas hela, dessa ska dock delas på två kollin/ordrar med vital del i separat paket från huvuddelen. Ammunition kommer kunna samskickas med vapen, dock ska lådor med ammunition märkas med symbolen för begränsad mängd.

6. Företaget kommer att sträva efter att ha en så klimatneutral verksamhet som möjligt, fordon som köps in och används bör uppfylla minst Euro 6, frånsteg från detta kan göras vid uppstartsfasen av ekonomiska skäl. Klimatkompensation kommer att ske baserat på företagets co2 avtryck från transporterna, år 1 kommer procentandelen av verksamheten som klimatkompenseras vara 10%, denna procentsats kommer att öka med 5% per år tills vi slutligen kompenserar 100% av vår verksamhet.