PMC .45ACP (45A) 230gr FMJ

  • 320:-
I lager
Artikelnummer: 44
Dela

PMC .45ACP (45A) 230gr FMJ
50st/ask

BC: -
Utgångshastighet: 252m/s
Anslagsenergi: 477 Joule

Giltig licens samt giltig id-handling krävs för att få köpa licenspliktiga varor.
Alla förslag av olaglig natur polisanmäls.

Försök till köp och därefter förbetalning av licenspliktig vara utan att inneha en giltig licens för varan berättigar inte till återbetalning.