Fiocchi .32 s&w Long 100gr Wad cutter

  • 200:-
I lager
Artikelnummer: 687
Dela

BC:-
Utgångshastighet: 200m/s
Anslagsenergi: 130 Joule


Giltig licens samt giltig id-handling krävs för att få köpa licenspliktiga varor.
Alla förslag av olaglig natur polisanmäls.

Försök till köp och därefter förbetalning av licenspliktig vara utan att inneha en giltig licens för varan berättigar inte till återbetalning.