PMC 50 BMG 660gr FMJ-BT BALL (50A)

  • 1250:-
I lager
Artikelnummer: 892
Dela

BC: 0.701

Utgångshastighet: 938m/s

Anslagsenergi: 18558 Joule


Giltig licens samt giltig id-handling krävs för att få köpa licenspliktiga varor.

Alla förslag av olaglig natur polisanmäls.

Försök till köp och därefter förbetalning av licenspliktig vara utan att inneha en giltig licens för varan berättigar inte till återbetalning.