Magtech .223rem 55gr FMJ

  • 350:-
I lager
Artikelnummer: 743
Dela

BC: 0.272

Utgångshastighet: 990m/s

Anslagsenergi: 1745 JouleGiltig licens samt giltig id-handling krävs för att få köpa licenspliktiga varor.

Alla förslag av olaglig natur polisanmäls.


Försök till köp och därefter förbetalning av licenspliktig vara utan att inneha en giltig licens för varan berättigar inte till återbetalning.